ONLINE BOOKING

GLA:D®

GLA:D® er en forkortelse af ”Godt Liv med Artrose i Danmark”

I GLA:D®-forløbene for knæ og hofte arbejdes der med neuromuskulær træning, som bl.a. sigter mod at bedre stabiliteten for musklerne omkring leddet, biomekaniske principper, muskelstyrke og funktionelle egenskaber.

Denne type træning adskiller sig væsentligt fra andre træningsformer og kræver optimalt set jævnlig korrektion og justering afhængig af smerteresponsen.

GLA:D® er opbygget efter anbefalingerne om basisbehandling til knæ-/hofteartrose og indeholder både patientuddannelse og et træningsforløb under vejledning af en GLA:D®-certificeret terapeut.

Forløbet

Et GLA:D® forløb ved FysioNova sigter imod, at du fremadrettet er i stand til at varetage-, justere-, og vedligeholde din GLA:D® træning derhjemme.

Hos FysioNova består et GLA:D forløb af 17 konsultationer / træningssæssioner:

  • Indledende samtale, undersøgelse og test (1 time)
  • Introduktion til øvelsesprogram (1 time)
  • Patientuddannelse (2x1 time)
  • 6 ugers træning på hold 2 gange pr. uge (12 timer)
  • Opfølgende konsultation

Forløbet betales løbende efter hver behandling, se priser her.